Nye beitevedtekter fra og med beitesesongen 2017

IMG 7310Snart er det sommer og ny beitesesong i vestfjellet. I løpet av vinteren har fjellstyret hatt en gjennomgang av beitevedtektene for Gausdal statsallmenning. Etter en høringsrunde med gode innspill fra beitelag, bondelag m.fl ble nye vedtekter vedtatt på fjellstyremøte i mars.

Den største endringen er en justering av § 7 i vedtektene der det tidligere het: "Beiting med lausfe er ikke tillatt uten samtykke fra fjellstyret. Unntatt er hest og buskap fra seter der det drives mjølkeproduksjon..."

Dette er nå forandret til: "Beiting med lausfe er ikke tillatt uten samtykke fra fjellstyre. Unntatt er hest og buskap som har tilhørighet til seter..."

De som har seter i vestfjellet kan, med andre ord, slippe beitedyr fra setra, sjøl om de ikke har mjølkeproduksjon på setra.

Foto: Gausdal fjellstyre

Aktuelt nå

instagram

Facebo

Kjøp fiskekort her:

logo inatur.jpg          

Samarbeidspartnere: 

logo gk

index
nfs logo 5

         LNP logo