Slår stadig nye rekorder i antall elgjaktsøknader

IMG 0122Antall søknader på elgjakt fra utenbygdsboende øker for hvert år. Ved søknadsfristens utløp 2. mai er det registrert 209 søknader på Storhaugen A, 210 på Mossjøen og 186 på Grytlia B. Det er i år 3 felt som er forbeholdt innenbygdslag, her er det 6 lag som ønsker å jakte. Trekning utføres innen utgangen av mai. De heldige jegerne får tilbud om jakt pr. e-post, med svarfrist ca medio juni. Trekningslisten blir også offentligjort på www.fjellstyrene.no. Slik foregår trekningen. Foto: Gausdal fjellstyre

Aktuelt nå

instagram

Facebo

Kjøp fiskekort her:

logo inatur.jpg          

Samarbeidspartnere: 

logo gk

index
nfs logo 5

         LNP logo