Prøvefiskeresultater 2004-2016

 

IMG 7647I 2016 ble det gjennomført prøvefiske i Heimtjønnet, Snæra, Karssjøen og Kringelonen.

En kortversjon av resultatene finnes i vedlagte prøvefiskerapport. For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2016 resultatene helt nederst (vann nr. 82- 85).

Les rapporten og finn et vatn som passer for deg: Prøvefiske_i_Gausdal_statsallmenning_2004-2016.pdf.

Skitt fiske!

Foto: Gausdal fjellstyre

instagram

Facebo