Off. Gjennomsyn

Offentlig gjennomsyn, søknad om tilleggsjord og søknad om riving/oppsetting av seterhus

IMG 8622Fjellstyret har mottatt søknad om tilleggsjord og søknad om riving/oppsetting av seterhus. Sakene legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret.

Ev. merknader til sakene sendes Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, innen 20. august 2017.

Foto: Gausdal fjellstyre