Opplegg for rypejakta 2017

IMG 0876En av sakene på dagens fjellstyremøte var opplegget for høstens rypejakt. Det blir rypejakt i vestfjellet, men med ganske kraftige begrensninger i antall tilgjengelige kort, jakttid og kvoter.

Målsettingen med reguleringene er å begrense jaktuttaket til maksimalt 15 % av taksert høstbestand (anbefalinger fra rypeforskninga).

Med hjemmel i fjelloven § 23, og ihht. tidligere vedtatt småviltdriftsplan 2013-2017, vedtok fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 2017:

Jakttid: Jakt på rype kun i begrenset periode, fra 15. september til og med 5. oktober.

Antall tilgjengelige kort:

  1. Utenbygdsboende med hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder og fire jaktfelt i perioden f.o.m 15. sept. t.o.m 5. oktober (disse kortene ble utsolgt i april).
  2. Utenbygdsboende uten hund: 30 ukekort fordelt på tre ukes-perioder f.o.m 15. sept. t.o.m 5. oktober (disse kortene ble utsolgt i april) 
  3. Innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg, men ikke rypejakt etter 5. oktober.

Kvoter 2017:  Dagskvote på 1 ryper pr. jeger pr. dag, og totalkvote på maksimalt 5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong

Som et alternativ til rypejakt kan det åpnes opp for salg av treningskort for fuglehund fra den 6. oktober.

Jakttida på storfugl og orrfugl begrenses til perioden f.o.m 15.09 t.o.m 31.10, mot normalt 15.09 til 23.12.

Øvrig småviltjakt går som normalt iht. driftsplan og gjeldende jaktregler.

For utenbygdsboende uten hund som skal jakte småvilt, med unntak av rype, vil det som tidligere være fritt kortsalg fra 15. september. Disse kortene vil være tilgjengelig på www.inatur.no, og de vanlige utsalgsstedene. Det er med andre ord muligheter for skogsfugljakt (orrfugl og storfugl).

For utenbygdsboende med hund som skal jakte småvilt, med unntak av rype, vil det som tidligere være fritt kortsalg fra 6. oktober. Disse kortene vil være tilgjengelig på www.inatur.no, og de vanlige utsalgsstedene. Det er med andre ord muligheter for skogsfugljakt (orrfugl og storfugl).

Disse kortene vil være i salg på www.inatur.no i løpet av torsdag 31. august.

Innenbygdsboende med og uten hund vil kunne kjøpe kort på de vanlige utsalgsstedene. Jakt som vanlig, men ikke rypejakt etter 5. oktober.

Ellers oppfordres det til jakt på rødrev og andre småpredatorer. Husk også å levere jaktrapport så snart jakta er avsluttet.

Orientering_om_småviltjakt_2017_etter_fjellstyrevedtak_29.08.2017.pdf

 Foto: Gausdal fjellstyre

Aktuelt nå

instagram

Facebo

Kjøp fiskekort her:

logo inatur.jpg          

Samarbeidspartnere: 

logo gk

index
nfs logo 5

         LNP logo