Elgjakta 2017

HW 3Her kan du følge statistikk over felte dyr, som blir forsøkt oppdatert daglig.
Felte dyr blir skjemaført i rett alderskategori uavhengig av om de havner under vektgrensa osv. I noen tilfeller vil det derfor se ut som enkelte lag har felt flere voksne dyr en de har på grunnkvota.
Foto: H. Wiegaard
 
 


 
Gausdal- og Torpa Statsallmenning - kvoter og felte dyr 2017.  Oppdatert 16.10. kl. 08.30
Jaktfelt
Grunnkvote
 Felte dyr
 
Ungdyr/kalv
Eldre okse
Fritt dyr
Sum kvote
Kalver
Ungdyr
Eldre
Sum felte
 
       
Okse
Ku
Okse
Ku
Okse
Ku
 
Skjelbreia
 2  1  1  4        1  
Storhaugen A
 3  1  1  5    1    2   4
Storhaugen B
 2  1  1  4      2  1   4
Ormtjønnet
 4  1  1  6  1  1    2 
Blæsterlia
 5  1  1  7  1 1    
Djupådalen
 3  0  1  4      1  
Dyrkningsfeltet A
 4  1  1  6  1       1  
Dyrkningsfeltet B
 3  1  1  5    2    3
Valdrestj.høgda
 2  1  1  4        1  
Reinsåsen
 2  1  1  4    1     1    1
Dokklia
 1  0  1  2  1    1    1
Høglikollen
 3  1  1  5    1  2      4
Mossjøen
 3  1  1  5              
Grytlia A
 2  0  1  3         1  
Grytlia B
 1  0  1  2      1      
Liumsetra
 2  0  1  3            1
Skytterbulia
 2  0  1  4   1      
Revsjøen
 2  1  1  4      3  1   7
Storlia, Torpa
 2  1  1  4      3   5
Lunds.lia., Torpa
 2  1  1  4    1   5
Ormtj. Oppl.jakt
         1        
SUM
 50  14  20  84     8    9      17   7     23    6     70
 
 
 

instagram

Facebo