Offentlig gjennomsyn. Søknad om bygging av skåle på 238/1/371

landskapFjellstyret har mottatt søknad om bygging av skåle på 238/1/371. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret.

Ev. merknader til sakene sendes Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, innen 09. oktober 2017.

Foto:Fishspot

Aktuelt nå

instagram

Facebo

Kjøp fiskekort her:

logo inatur.jpg          

Samarbeidspartnere: 

logo gk

index
nfs logo 5

         LNP logo