Off. Gjennomsyn

Offentlig gjennomsyn, søknad om overtakelse av dyrkingsparsell

IMG 7287Fjellstyret har mottat søknad om overtakelse av dyrkingsparsell nr. 14 på Forsetseter dyrkingsfelt. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret.

Ev. merknader til saken sendes Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, innen 1. juni 2018.  

Foto: Gausdal fjellstyre