Rypetaksering

Rypetaksering 2013 025Ådne Nordheim har siden 1999 deltatt på rypetakseringen i Gausdal Statsallmenning. Gjennom dette arbeidet har han fått gode kunnskaper om den jobben som skal gjøres. Som journalist i Byavisa Lillehammer har han beskrevet framgangsmåte og erfaringer med dette arbeidet.

Ryper i Gausdal (tekst Ådne Nordheim)

ryper_i_gausdal 

Rypetakseringsdata_1999-2014.pdf

Takseringsresultatet for 2015 blir offentliggjort her og på Fjellstyresambandet sine nettsider så snart det er klart.

 

 

instagram

Facebo