Treningsfelt for fuglehund

For fuglehunder har vi både høsttrening og vintertrening. Om høsten (21.08-14.09)er det tillatt å trene i treningsfeltet nord for Revsjøveien (Leppe sør og Leppe nord) Området er på ca. 55.000 daa. Om vinteren (01.01-31.03) er det tillatt å trene i treningsfeltet fra Hornsjøen og norover. Hele feltet er på 147.000 daa. Fritt kortsalg.

Kart-Vintertrening.pdf

Hele kartet

instagram

Facebo