Treningsfelt for harehund

For harehunder er det i alt 9 treningsfelt; Oppsjølia/Verkenslia, Manstadlia (9.900 daa), Vågskard 1 (23.800 daa), Vågskard 2 (21.200 daa), Vågskar 3 (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa), Grytlia Sør (8.700 daa), Leppe Nord (26.000 daa) og Leppe Sør (24.000 daa). 1 kort pr. dag eller sesongkort.

instagram

Facebo