Treningsfelt for elghund

For elghunder er det i alt 6 treningsfelt; Manstadlia (9.900 daa), Vågskard 1 (23.800 daa),
Vågskard 2 (21.200 daa), Vågskard 3 (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa)og Grytlia Sør (8.700 daa). 1 kort pr. dag.

VGausdal_27UT.eps

 

instagram

Facebo