Fjellstyremøter

MegrGausdal Fjellstyre legger ut alle innkallinger og referat fra fjellstyremøtene på hjemmesiden. Årets fjellstyremøter finner du på høyre side.

Saker som skal behandles må være Gausdal fjellstyre i hende senest 14 dager før møtedato.