Båtutleie

Om båtbruk på Snæra og Oppsjømyra naturreservat

IMG 0526Snæra ligger i  Oppsjømyra naturreservat, der verneformålet blant annet er å ta vare på et viktig leveområde for våtmarksfugl.Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelse i hekkesesongen.

Av den grunn kan ikke båtsesongen på disse vatna starte før 20. juni (jf. Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat i Nordre Land og Gausdal kommuner).

Fiske fra land kan foregå som normalt, også før 20. juni.

Fjellstyrets utleiebåter i Snæra leies ut som vanlig f.o.m 20. juni.

Båtutleie

IMG 3139Det er for tiden mulig å få leie båt i 8 av allmenningens vann. Båtleie koster kr. 75,- pr. døgn, og kr. 10,- i leie pr. redningsvest. (fås leid på samme sted som for båtutleie)

 

Navn på vann

Utleiested

Tlf

Mjogsjøen

Værskei kafè

61 22 31 90

Kroktjønnet ( Kittilbu)

Værskei kafè

61 22 31 90

Heimtjønnet

Værskei Kafè

61 22 31 90

Dokkfløy

Holsbru Kafè

 

Snæra, 2 båter

Holsbru kafè

 

 

   

Tortjønnet

Holsbru kafè

 

Nedre Megrundtjern

Nærbutikken Svatsum

61 22 90 12

Hindalssjøen

Circle K, Segalstad Bru

61 22 46 50

Kjøp fiskekort

instagram

Facebo