Båtutleie

Om båtbruk på Snæra og Oppsjømyra naturreservat

IMG 0526Snæra ligger i  Oppsjømyra naturreservat, der verneformålet blant annet er å ta vare på et viktig leveområde for våtmarksfugl.Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelse i hekkesesongen.

Av den grunn kan ikke båtsesongen på disse vatna starte før 20. juni (jf. Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat i Nordre Land og Gausdal kommuner).

Fiske fra land kan foregå som normalt, også før 20. juni.

Fjellstyrets utleiebåter i Snæra leies ut som vanlig f.o.m 20. juni.

Båtutleie

IMG 3139Det er for tiden mulig å få leie båt i 8 av allmenningens vann. Båtleie koster kr. 75,- pr. døgn, og kr. 10,- i leie pr. redningsvest. (fås leid på samme sted som for båtutleie)

 

Navn på vann

Utleiested

Tlf

Mjogsjøen

Værskei kafè

61 22 31 90

Kroktjønnet ( Kittilbu)

Værskei kafè

61 22 31 90

Heimtjønnet

Værskei Kafè

61 22 31 90

Dokkfløy

Holsbru Kafè

95 04 06 89

Snæra, 2 båter

Holsbru kafè

95 04 06 89

 

   

Tortjønnet

Holsbru kafè

95 04 06 89

Nedre Megrundtjern

Nærbutikken Svatsum

61 22 90 12

Hindalssjøen

Circle K, Segalstad Bru

61 22 46 50

Kjøp fiskekort

instagram

Facebo