Prøvefiskeresultater 2004-2016

 

IMG 7647I 2016 ble det gjennomført prøvefiske i Heimtjønnet, Snæra, Karssjøen og Kringelonen.

En kortversjon av resultatene finnes i vedlagte prøvefiskerapport. For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2016 resultatene helt nederst (vann nr. 82- 85).

Les rapporten og finn et vatn som passer for deg: Prøvefiske_i_Gausdal_statsallmenning_2004-2016.pdf.

Skitt fiske!

Foto: Gausdal fjellstyre

Oppdaterte prøvefiskeresultater

IMG 3396Her er litt oppdateringer fra prøvefiskefronten. Fem vatn ble prøvefisket på seinsommeren 2015. En kortversjon av resultatene finnes i vedlagte prøvefiskerapport.

For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2015 resultatene helt nederst (vann nr. 77 til 81). 

Noen tørre fakta om prøvefisket så langt: 81 vatn undersøkt. Det ble fangst i 68 av vatna, fisk på over 1 kg i 17 vatn, fisk på over 0,8 kg i 26 vatn og fisk på over 0,5 kg i 36 vatn.

Detter er svært gode resultater med tanke på at det fiskes bare ei natt i hvert vatn. Vestfjellet er et fiskeeldorado!

Les rapporten og finn noen som passer for deg:

Prøvefiske_i_Gausdal_statsallmenning_2004-2015.pdf

Foto: Even Røhnebæk

Prøvefiskeresultater 2004-2014

IMG 5315Her er oppdaterte resultater fra prøvefiske gjennomført i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark i 2014. For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2014 resultatene helt nederst (vann nr. 69 til 76).                                                      Noen tørre fakta om prøvefisket så langt: 76 vatn undersøkt. Det ble fangst i 65 av vatna, fisk på over 1 kg i 17 vatn, fisk på over 0,8 kg i 25 vatn og fisk på over 0,5 kg i 34 vatn. Detter er svært gode resultater med tanke på at det fiskes bare ei natt i hvert vatn. Vestfjellet er et fiskeeldorado!IMG 0916IMG 0190

Les mer: Prøvefiskeresultater 2004-2014

instagram

Facebo