Elgjakta 2016

HW 3Her kan du følge statistikk over felte dyr, som blir forsøkt oppdatert daglig.

Felte dyr blir skjemaført i rett alderskategori uavhengig av om de havner under vektgrensa osv. I noen tilfeller vil det derfor se ut som enkelte lag har felt flere voksne dyr en de har på grunnkvota.

Alle foto: Håkon Wiegaard

 

  Gausdal og Torpa statsallm. Kvoter og felte dyr 2016 Oppdatert 25.10. kl. 11.30

 Kvoter Felte dyr
Ungdyr/kalv Eldre okse Fritt dyr Kalver Ungdyr Eldre
Sum Sum

Sum

Terreng G T G T G T G T Okse Ku Okse Ku Okse Ku
Skjelbreia 2 1 1 4    2  1    1  4
Storhaugen A 2 1 1 4      1  1   2    4
Storhaugen B 3 1 1 5  3  1  1  1  6
Ormtjønnet 4 1 1 6  1    1  2  1  1  6 
Blæsterlia 4 1 1 6  1  2  1  2  6
Djupådalen 2 1 1 4  1    1  2    4
Dyrkningsfelt A 3 1 1 5  2  1  3
Dyrkningsfelt B 3 1 1 5  1  1  1  2  5
Valdres.tj.hg 3 0 1 4  1  1  1    3
Reinsåsen 3 1 1 5  2  1  1  4 
Dokklia 2 1 1 4        1
Høglikollen 4 1 1 6  1  1  1  1  4
Mossjøen 3 0 1 4  1    1  2
Grytlia 3 1 1 5  1  1  1    3
Liumsetra 1 0 1 2  1  1    3

Skytterbulia

3 0 1 4    1      

 

   1 
Revsjøen 2 0 1 3  1  1  3  1  1  7
Storlia, Torpa 2 1 2 5  1  1  1  1  4
Lundseterlia Torpa 2 1 0 3  2  2  1    5
SUM 51   14   19   84  17  10  14  11  16  7  75

Under opplæringsjakta ble det i tillegg 3/10-16 felt en kukalv.

instagram

Facebo